#0676 Humoro procedūros

Poliklinikos koridoriuje sėdi du berniukai. Vienas graudžiai verkšlena.
— Ko tu verki, mažyli? — klausia medicinos seselė.
— Aš atėjau atlikti kraujo tyrimo! A-a-a-a! Vėl durs į pirštą! A-a-a-a!
Tada antras vaikis kad ims dūdas leisti! Seselė:
— Na, o tu ko dabar čia triūbini??
— O aš atėjau šlapimą tirti-i-i-i-i!!!

#0675 Humoro procedūros

Giliame užkampyje, netoli nuo geležinkelio iešmo, stūksojo namukas, kuriame gyveno iešmininkas ir jo neįgalus bekojis tėvas. Namukas stovėjo ant kalvos, ir iki geležinkelio sankirtos nuo namuko verandos tebuvo nutolęs tik 150 metrų. Geležinkelio iešmą kasdien prariedėdavo vos du traukiniai, kuriuos skyrė 1 valandos tarpas.