#0676 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Poliklinikos koridoriuje sėdi du berniukai. Vienas graudžiai verkšlena.
— Ko tu verki, mažyli? — klausia medicinos seselė.
— Aš atėjau atlikti kraujo tyrimo! A-a-a-a! Vėl durs į pirštą! A-a-a-a!
Tada antras vaikis kad ims dūdas leisti! Seselė:
— Na, o tu ko dabar čia triūbini??
— O aš atėjau šlapimą tirti-i-i-i-i!!!