#0586 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Prieš išvykstant į kruizą okeaniniu laineriu, mužikas nueina pasitarti su gydytoju apie jūrligę. Gydytojas:
— Suvalgykite kilogramą troškintų pomidorų.
Mužikas:
— Tai padės man išvengti vėmimo?
Gydytojas:
— Ne, bet ant vandens tai atrodys klasiškai!

 

#0585 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Dėdė kartu su sūnėnu ir dukterėčia išvyko ilsėtis į kaimą. Vaikai žaidžia, o dėdė išsitiesęs guli ant žolės ir skaito laikraštį… Staiga prie jo pribėga berniukas ir klykia:
— Dėde Povilai, Marytė suvalgė žalsvąją musmirę!
Dėdė, neatitraukdamas akių nuo laikraščio:
— Dominykai, netrukdyk, negi nematai, — aš skaitau…
Po dešimties minučių berniukas vėl atbėga pas dėdę:
— Dėde Povilai, Marytė  įkrito į upę, ją reikia gelbėti!
— O kam? Po žalsvosios musmirės ji vis vien neturi šansų išgyventi…

 

#0581 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Vakarėlis kompiuterių programuotojo bute. Šeimininkas, šiek tiek padauginęs, ima paeiliui kabinėtis prie visų moterų. Jo žmona griebia lazdą ir skelia jam per galvą. Programuotojas praranda sąmonę.
Viena iš moterų:
— Maryte, na kodėl tu taip?
— Nieko… Persikraus — nusiramins.