#0706 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Pacientas skambina į polikliniką užsirašyti pas gydytoją.
– Labai gaila, – atsako padėjėja, – bet mes galime jus priimti ne anksčiau, kaip po dviejų savaičių.
– Bet aš iki to laiko galiu ir numirti.
– Jokių problemų. Jeigu jūsų žmona apie tai mums praneš, mes anuliuosime registraciją.

 

#0705 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Gydytojas apžiūrinėja pacientą. Palaipsniui jo veidas tampa vis rimtesnis ir rimtesnis, jo žvilgsnyje atsiranda nerimas ir akivaizdus susirūpinimas.
— Ar jūs neprieštarausite, jei aš pasinaudosiu jūsų telefonu? — paklausia jis. Pacientas neprieštarauja, ir gydytojas nueina prie laidinio telefono.
— Tai čia tu, Petrai? Sakyk, ar tu vis dar ieškai buto?

 

#0704 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Petriukas įbėga į kambarį ir šaukia:
— Mama! Mama! Tėtis pasikorė!!!
— Kur !?
— Miegamajame!
Išsigandusi motina lekia į miegamąjį — ten nieko nėra.
— Su balandžio pirmąją, mama, jis kabo virtuvėje!

 

#0703 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Gydytojas savaitėlei išsirūpino atostogų ir išvyko į medžioklę. Sugrįžo į ligoninę nusivylęs:
– Taip nieko ir neužmušiau! – nusiminęs sako seselei.
– Ta-a-i-p, – guodžia ji, – šitam reikalui jums būtų buvę geriau jau likti čia, ligoninėje.