#0681 Humoro procedūros

Juodasis humoras

— Kažkaip labai prastai atrodai.
— Taip, naktį beveik nemiegojau. Mano žmona peršalo ir visą naktį siaubingai kosėjo.
— Tai tegul nueina pas gydytoją.
— O ko dabar ten eiti, aš savaitėlei išvykstu į komandiruotę…

 

#0680 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Pasigavo Ogras narkomaną, žoliarūkį ir alkoholiką ir sako jiems:
— Nagi, leiskite man išbandyti tai, kuo dusinatės. Jeigu man patiks — aš paleisiu jus.
Narkomanas pirmas viską padarė, suleido dozę. Monstras sako:
— Šlamštas…
Sugriebė ir surijo narkomaną. Alkoholikas, išsitraukė bambalį, abu su siaubūnu išliuobė iki dugno. Monstras sako:
— Šlamštas…
Na, ir alkoholiką sušveitė. Žoliarūkis išsitraukė suktinę, pasidalino su monstru. Ogras sako:
— Na, klasišką daiktelį turi, aš tave paleidžiu.
Žoliarūkis nuėjo. Staiga jis išgirsta už nugaros žingsnių tapenimą. Jis apsisuka, o ten Ogras pasiveja jį ir sako:
— Klausyk, po tavo šito šlamšto taip ėsti norisi.

 

#0679 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Skelbimas ant tvoros: „Prapuolė šuniukas, viena akis išmušta, antroji – katarakta, nugara nudeginta rūgštimi, viena kojelė sulaužyta, antra nelygiai nukirsta. Šunelio vardas – „Laimingasis“…

 

#0677 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Iš poliarinės ekspedicijos dienoraščio:
— Šiandien sausio 15-oji. Mes einame jau dvi savaites.
Poliarinio rato vis dar nematyti.
— Jonas vargu ar nueis. Jis visai nusilpo, vos bepatraukia.
O mūsų pernelyg daug rogėse susigrūdę…

 

#0676 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Poliklinikos koridoriuje sėdi du berniukai. Vienas graudžiai verkšlena.
— Ko tu verki, mažyli? — klausia medicinos seselė.
— Aš atėjau atlikti kraujo tyrimo! A-a-a-a! Vėl durs į pirštą! A-a-a-a!
Tada antras vaikis kad ims dūdas leisti! Seselė:
— Na, o tu ko dabar čia triūbini??
— O aš atėjau šlapimą tirti-i-i-i-i!!!

 

#0675 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Giliame užkampyje, netoli nuo geležinkelio iešmo, stūksojo namukas, kuriame gyveno iešmininkas ir jo neįgalus bekojis tėvas. Namukas stovėjo ant kalvos, ir iki geležinkelio sankirtos nuo namuko verandos tebuvo nutolęs tik 150 metrų. Geležinkelio iešmą kasdien prariedėdavo vos  du traukiniai, kuriuos skyrė 1 valandos tarpas. Kartą iešmininkas gauna skubų pranešimą, kad traukinys „A“ vėluoja pusvalandį. O netrukus atskrieja ir kitas pranešimas, kad traukinys „B“ pusvalandžiu lenkia tvarkaraštį. Iešmininką ištiko šokas — nežino, ką daryti, mėtosi pirmyn ir atgal. Telefonas kaipsyk nulūžo. Lieka tik penkios minutės, ką daryti?
Iešmininkas karštligiškai blaškosi, bėgioja iš kampo į kampą… tada nusiraminęs eina į namo vidų, lėtai išridena į verandą tėvą invalido vežimėlyje, įsitaiso šalia, užsirūko cigaretę: „Tėvuk, žiūrėkite! DABAR TAI JAU BŪS!!!“

 

#0674 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Psichologinės pagalbos tarnyba, anoniminė pagalbos linija, antra valanda nakties. Sėdi vyras psichologas, cigaretės ir kava baigėsi, galva plyšta, beprotiškai norisi miego. Suskamba telefono skambutis. Paskambinusi moteris pradeda pasakoti, koks jos sušiktas vyras, kaip jis ją muša ir prageria visą atlyginimą, negerbia jos ir, be to, dar ir niekam tikęs lovoje.
Psichologas (mieguistai):
— Taip, taip…
Moteris tęsia pasakojimą, kokie jos niekam tikę vaikai, kaip jie jos neklauso, keikiasi ir pan.
Psichologas (pavargęs):
— Taip, taip…
Moteris ima pasakoti, kokia jos bjauri uošvė, kaip ji viskam priešgynauja, kaip ji kivirčija ją su vyru ir t.t.
Psichologas (atgijęs):
— Sakykite, o apie savižudybę nepagalvojote?
Moteris (nustebusi ir sutrikusi):
— Ne…
Psichologas (palaimingai):
— Pagalvokite!