#0539 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Grįžta mužikas iš medžioklės, o varteliai užsikirto. Na, lipa jis per tvorą. Užsiropštęs ant pačio viršaus jis numetė šautuvą į kiemą, o šis ėmė ir iššovė tiesiai jam į jo vyrišką pasididžiavimą. Mužikas nulėkė pas chirurgą.
Po operacijos chirurgas jam aiškina:
— Aš padariau viską, ką galėjau, o čia, štai imkite, Jums mano brolio vizitinė kortelė.
Mužikas klausia:
— Jūsų brolis taip pat chirurgas?
Chirurgas atsako:
— Ne, jis fleitininkas ir jis Jums parodys, kaip spausti pirštus, kuomet Jūs šlapinsitės, kad čiurkšlė nepataikytų Jums į akis.