Karikatūristas: Rolandas Vičys

Vičys Rolandas (Vilnius) — karikatūrų miksas „VISIŠKAI SLAPTAI“ Vičys Rolandas (Vlnius).Tikras karikatūristas. Charakteris tinkantis humoristui, užgrūdintas. Su kolegomis palaiko gerus santykius. Tinkamai atlieka jam patikėtas užduotis. Negailestingas linksmosios grafikos diletantams. Yra įvertintas Marijos žemėje ir už jos ribų. Ne kartą apdovanotas premijomis ir medaliais. Kolegų gerai vertinamas. Ištikimas linksmosios grafikos karys, tikras ginklo brolis. Linksmosios […]