#0040 oikuku

Moteriškei garderobas — tai vaistai. O taupyti sveikatos sąskaita — nusikaltimas!