#0661 Humoro procedūros

Pagyvenusi pora guli lovoje.
Ji:
— O kadaise tu švelniai paglostydavai man rankutę prieš miegą…
Jis atsisukęs paima jos ranką ir švelniai suspaudžia jos delną.
Ji:
— O kadaise tu bučiuodavai man į kaktą prieš miegą…
Stenėdamas jis pasikelia ir pabučiuoja ją.
Ji:
— O kadaise kramsnodavai mano kaklą…
Jis, stenėdamas, atsikelia ir siekia įsispirti šlepetes.
Ji:
— Kur tu eini?
Jis:
— Dantų pasiimti…

#0657 Humoro procedūros

Sekretorė įeina į boso kabinetą visa apsipylusi ašaromis. Šis klausia:
— Kas atsitiko, Maryte?
— Aš ką tik lankiausi pas ginekologą, ir jis man patvirtino, kad esu nėščia. Sprendžiant pagal terminą, tai galėjo įvykti tik tada, kai vykome į seminarą, vadinasi, aš esu nėščia nuo jūsų. Kadangi jūs esate vedęs, o ir aš ištekėjusi, tačiau abortą daryti jau per vėlu, man belieka tik viena išeitis — nusižudyti!
Bosas, žvelgdamas į ją gilios užuojautos kupinu veidu, uždeda ranką jai ant peties ir švelniai taria:
— Na, Maryte… Aš visada buvau tikras, kad jumis galima pasikliauti!