Karikatūristas: Vaitkus Ramūnas

Ramūnas Vaitkus (Vilnius) — karikatūrų pynė „VISIŠKAI SLAPTAI“Vaitkus Ramūnas (Vilnius). Neabejotinai tikras karikatūrų ir šaržų ekspertas. Geraširdis ir linksmas karikatūristas. Charakteris, nors prie žaizdos dėk. Mandagus, teisingas, kuklus. Tyliai dirbdamas sukelia juoko bangas.Pareigingas. Žavisi mažais vaikais, kurie turi gražias mamas. Su kolegomis palaiko draugiškus santykius. Aukštas, todėl labai savikritiškas.Negailestingas linksmosios grafikos diletantams.Kolegų mėgiamas ir vertinamas […]

Karikatūristas: Snarskis Algimantas

Snarskis Algimantas (Kaunas) — karikatūrų asorti „VISIŠKAI SLAPTAI“Snarskis Algimantas (Kaunas).Uolus karikatūrų mylėtojas. Charakteris žemaitiškas, bet atviras.Vaikystėje buvo tyras ir skaidrus. Bet susidėjo su šaipokais, pradėjo piešti ir nusirito… iki karikatūrininko.Su kolegomis palaiko dalykinius santykius per klaviatūrą. Mėgsta ryto tylą.Atvirai sako tiesą piešiniais, komentarais, nuotraukomis.Yra įvertintas Marijos žemėje ir už jos ribų. Ne kartą apdovanotas premijomis […]