Blog

oikuku #001

World cartoon 001

Karikatūros (laisvas) vertimas: „Dar tik tie ponai susituoks ir tada jau mes!“


Publikacija kartu su šia karikatūra buvo paskelbta 2012 m. sausio 26 d. laikraštyje „Rzeczpospolita“:
„Rzeczpospolita“ neprivalo atsiprašyti už paskelbtą satyrinį piešinį ir straipsnį, kuriame kalbama apie homoseksualių bendruomenių postulatus prieš 2,5 metus. Varšuvos apygardos teismas atmetė dviejų žmonių ir kelių organizacijų ieškinį prieš laikraštį. Juos įskaudino Andrzej Krauze satyrinis piešinys. Tuo pačiu teismas pažymėjo, kad Konstitucija gina kiekvieno žmogaus teisę laisvai reikšti savo nuomonę, o žodžio ir spaudos laisvė yra viena iš pagrindinių pilietinių vertybių.“


ku-ku.lt: „Satyros laisvė yra sudėtinė (kūrybinės) saviraiškos laisvės dalis. Lietuvos Respublikos įstatymai ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis saugo ne tik saviraiškos laisvę, bet taip pat būdus ir priemones, kuriuos panaudojant ji yra įgyvendinama.“

Originalas čia

Leave a comment