#0635 Humoro procedūros

Kalėdų naktį jaunuolis prieš save išvydo angelą.
Ir tarė angelas:
— Šiandien aš geras ir dosnus, jaunuoli, todėl įgyvendinsiu tavo vieną norą. Pasirink. Ko tu nori? Turtų, kurių niekas kitas šiame gyvenime nė sapnuot nesapnavo? Išminties, kuriai neprilygsta niekas kitas? Arba meilės, kuri įžiebia žvaigždes ir poetų širdis?
Ir galvotas jaunuolis pasirinko išmintį. Angelas išpildė jo norą. O tada paklausė:
— Na, tai ką dabar pasakysi, visų Išmintingiausasai?
Ir tarė Išminčius:
— Pinigus reikėjo imti!