#0679 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Skelbimas ant tvoros: „Prapuolė šuniukas, viena akis išmušta, antroji – katarakta, nugara nudeginta rūgštimi, viena kojelė sulaužyta, antra nelygiai nukirsta. Šunelio vardas – „Laimingasis“…