#0618 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Grįžęs namo, vyras užtinka savo draugą gulintą lovoje su jo žmona. Išsitraukęs ginklą jis nušauna savo draugą.
Žmona, išsirisdama iš lovos, priekaištingai niurna:
— Tu taip netrukus visai be draugų liksi…