#0619 Humoro procedūros

Juodasis humoras

— Kaip tavo papūgėlė laikosi?
— Vargšelė nudvėsė.
— Nuo senatvės, tikriausiai?
— Tai kad ne, iš sielvarto, — tiesiog, nuo tada kai aš vedžiau, jai taip ir nepavyko nei vieno žodžio įterpti…