#0617 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Kalba du gydytojai proktologai:
— Žinai, mano manymu, mūsų skyriaus vedėjas serga didybės manija. Vakar jis man taip ir pasakė:
— Užsuksiu aš pavakare į bažnyčią, pastatysiu Viešpačiui žvakutę.