#0649 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Petras ir Jonas, beprotnamio pacientai, ramiai vaikštinėjo šalia tvenkinio. Staiga Petras krenta kirviu į vandenį ir visų akivaizdoje ima skęsti. Jonas greitai šoka paskui jį ir išgelbsti nelaimėlį. Po šio žygdarbio vyriausiasis gydytojas pasikviečia Joną pasikalbėti:
— Turiu tau dvi naujienas — gerą ir blogą. Gera žinia ta, kad mes galvojame, kad esi psichiškai normalus ir todėl išrašome tave. O bloga naujiena — Petras, tavo draugas, pasikorė vonioje ant savo chalato diržo.
— Tai kad nesikorė jis. Tai aš pakabinau jį nuvarvėti ir išdžiūti.

 

#0648 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Pacientas — gydytojui:
— Daktare, aš prašiau jūsų išrašyti man ką nors prieš niežulį, o ne tonizuojančius.
— Ne, balandėli, jums būtina turėti pakankamai energijos, kad galėtumėte kasytis.

 

#0646 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Medžiotojas kartu su šunimi pasiklydo miške. Tris dienas klaidžiojo, išalko, o šautuvas išmirko — liūtis nepaliaujamai merkė. Uždrožė jis savo šuniui šautuvo buože per makaulę, išmėsinėjo ir sušveitė.
Žvelgdamas į kaulų krūvą medžiotojas gailiai ištarė:
— Nenuskilo Mopsui, sočiai dabar prisirytų.

 

#0642 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Ryte, siaubingai pagiringas, Senis Šaltis atsimerkia ir mato apipešiotą bei aplamdytą Snieguolę.
— Kas tau atsitiko, Snieguole?
— Tu vakar pasakei: „Vaikinai, aš su dovana pas jus atėjau.“ Ir apie kokią dovaną, tavo manymu, jie pagalvojo?