#0012 Karantinopolis

Kalba du gydytojai patologai:
— Klausyk, ar nemanai, kad darbas namuose yra neprideramas?
— Kodėl? Juk liepė saviizoliuotis. Aš gerbiu įstatymus ir vyriausybės nutarimus.
— Taip, bet mano šeima nekrykštauja iš laimės, kad parsinešu darbą į namus.

 

Leave a comment