#0666 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Juristas, gydytojas ir inžinierius buvo nuteisti mirties bausme.
Antrankiais sukaustytą juristą nuveda prie giljotinos, kur šis padeda galvą ant stuopos.
Budelis paspaudžia mygtuką, tačiau giljotina užstringa! Komisija nusprendžia jo pasigailėti ir paleidžia jį į laisvę.
Sekantis eilėje — gydytojas. Dabar jo galva guli po aštria geležte. Jis atsisveikina su gyvenimu.
Budelis patraukia virvės galą.
Bet giljotina ir vėl neveikia! Tad ir jis paleidžiamas į laisvę.
Galop atėjo inžinieriaus egzekucijos eilė. Sukaustytas grandinėmis ir nuolankiai nuleidęs galvą, staiga jis atkutęs sušunka:
— Palaukite, sustokite! Aš žinau, kaip pataisyti giljotiną!