#0664 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Mergina laikė vairavimo egzaminą. Į namus grįžta ji visa nusėta mėlynėmis, apdraskyta. Tėvas:
— Na, kaip tau sekėsi?
— Tu net neklausk,.. jau pačiame pirmame posūkyje rėžiausi į sunkvežimį.
— Vadinasi, tu neišlaikei egzamino?
— Tai kad nežinau — instruktorius morge.