#0684 Humoro procedūros

Vienutėje palatoje guli vyriškis. Pasigirsta beldimas į duris, vyras šūkteli: „Įeikite“. Vidun užeina slaugytoja, nukloja antklodę, po to numauna jam trumpikes, išsitraukia skustuvą, skutimosi peiliuką ir pradeda jį skusti. Baigusi operaciją, įkiša jam dvi žvakutes į užpakalį ir pasisuka durų link. Vyras pasiteirauja: „Sakykite, o kodėl Jūs į duris pasibeldėte?“