#0721 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Stadione ant tvoros palei bėgimo takelius įspėjantis užrašas ant plakato skelbia:
„Pasilenkdami prie starto linijos, įsitikinkite, kad jums už nugaros niekas neatbėga su kartimi…“