#0717 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Policininkas įlipa į autobusą, atsisėda ant sėdynės, nuo peties nukabina automatą ir padeda jį sau ant kelių taip, kad vamzdžio galas įsiremia tiesiai į šalia sėdintį keleivį. Išsigandęs kaimynas:
— Atsargiau, pareigūne, o jeigu jis iššaus!
Policininkas:
— Anokia čia bėda, užtaisysiu vėl!