#0705 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Gydytojas apžiūrinėja pacientą. Palaipsniui jo veidas tampa vis rimtesnis ir rimtesnis, jo žvilgsnyje atsiranda nerimas ir akivaizdus susirūpinimas.
— Ar jūs neprieštarausite, jei aš pasinaudosiu jūsų telefonu? — paklausia jis. Pacientas neprieštarauja, ir gydytojas nueina prie laidinio telefono.
— Tai čia tu, Petrai? Sakyk, ar tu vis dar ieškai buto?