#0703 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Gydytojas savaitėlei išsirūpino atostogų ir išvyko į medžioklę. Sugrįžo į ligoninę nusivylęs:
– Taip nieko ir neužmušiau! – nusiminęs sako seselei.
– Ta-a-i-p, – guodžia ji, – šitam reikalui jums būtų buvę geriau jau likti čia, ligoninėje.