#0696 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Vienas vyriškis sako kitam:
— Mano žmona vakar permetė kai ką ant mano interaktyvaus ekrano, o dabar šis neveikia…
— Ooo! Naujausias virusas! — nustemba verslininkas.
— Ne… Mano galva tai — lygintuvas…