#0669 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Turguje bobulytė prekiauja pomidorais. Didelė lentelė su užrašu perspėja:
„POMIDORAI IŠ ČERNOBYLIO“. Prieina pirkėjas:
— Jūs ką?! Juk niekas nepirks!
— Pirks, mielasai, pirks. Vieni uošvei, kiti žentui…