#0667 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Piteris. Kunstkameroje priešais „kūdikį-išsigimėlį“, panardintą spirite, stovi vyriškis ir kažką burba sau panosėje. Šalimais vyksta ekskursija, jos vadovui labai parūpo, ką gi jis ten sau po nosim burba.
Priėjęs paklausia:
— Jaunuoli, ką jūs sau po nosim kalbate?
O šis atsako:
— Sekasi gi… Amžinai jaunas… Amžinai išgėręs…