#0646 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Medžiotojas kartu su šunimi pasiklydo miške. Tris dienas klaidžiojo, išalko, o šautuvas išmirko — liūtis nepaliaujamai merkė. Uždrožė jis savo šuniui šautuvo buože per makaulę, išmėsinėjo ir sušveitė.
Žvelgdamas į kaulų krūvą medžiotojas gailiai ištarė:
— Nenuskilo Mopsui, sočiai dabar prisirytų.