#0642 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Ryte, siaubingai pagiringas, Senis Šaltis atsimerkia ir mato apipešiotą bei aplamdytą Snieguolę.
— Kas tau atsitiko, Snieguole?
— Tu vakar pasakei: „Vaikinai, aš su dovana pas jus atėjau.“ Ir apie kokią dovaną, tavo manymu, jie pagalvojo?