#0624 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Sociologiniai tyrimų rezultatai liudija, kad beveik 100% žmonių, kurie atsisėdo ant ežio, ima gailėtis savo užpakalio, ir tik vienetai iš jų tarpo pagalvoja apie ežio dalią.