#0585 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Dėdė kartu su sūnėnu ir dukterėčia išvyko ilsėtis į kaimą. Vaikai žaidžia, o dėdė išsitiesęs guli ant žolės ir skaito laikraštį… Staiga prie jo pribėga berniukas ir klykia:
— Dėde Povilai, Marytė suvalgė žalsvąją musmirę!
Dėdė, neatitraukdamas akių nuo laikraščio:
— Dominykai, netrukdyk, negi nematai, — aš skaitau…
Po dešimties minučių berniukas vėl atbėga pas dėdę:
— Dėde Povilai, Marytė  įkrito į upę, ją reikia gelbėti!
— O kam? Po žalsvosios musmirės ji vis vien neturi šansų išgyventi…