#0578 Humoro procedūros

Juodasis humoras

– Norėjau susipažinti su simpatiška mergina, bet dėl kažkokių priežasčių ji griebėsi už galvos ir klykdama pabėgo. Gaila, kad buvau labai girtas, kitaip būčiau ją pasivijęs ir paaiškinęs, kodėl mano veidas toks išpurtęs ir kur radau peilį.