#0565 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Žmona skundžiasi vyrui:
— Vakar sutikau tavo sekretorę. Vargšelė! Kaip ji kenčia!
— Dėl ko?
— Dėl visko kaltas mūsų kaimynas.
— O argi ji pažįsta jį?
— Ne, ji jo nepažįsta, bet aš, savo nelaimei, taip. Kita vertus tai — ilga istorija…
— O kur tu ją susitikai?
— Pas venerologą.