#0058 Karantinopolis

Petriukas tarsi nujautė, kad mokslai nuotoliniu būdu kada nors jam iškrės kiaulystę. Ir štai antroje pamokoje mokytoja Petrulienė išrėžė:
— Petriuk, tučtuojau, kad prie monitoriaus būtų tavo tėtis ir mama!