#0665 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Ant upės kranto sėdi du narkomanai, apsirūkę kaifuoja, paskutine doze svaiginasi.
Staiga — šast, policininkas iš už jų nugarų išnyra:
— Vaikinai, ar jūs nematėte praplaukiančio lavono? Gal išniro šalia jūsų?
— Ką tu, ką tu, koks dar lavonas? Eik sau, nėra čia nieko.
Na, sėdi jie toliau sau, staiga, šalia jų, prie pat kranto išnyra kūnas.
Vienas metasi prie skenduolio, koja jį baksnoja, nustūminėja nuo kranto ir šnabžda:
— Plauk, brolau, plauk, mes tave pridengėme…

 

#0664 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Mergina laikė vairavimo egzaminą. Į namus grįžta ji visa nusėta mėlynėmis, apdraskyta. Tėvas:
— Na, kaip tau sekėsi?
— Tu net neklausk,.. jau pačiame pirmame posūkyje rėžiausi į sunkvežimį.
— Vadinasi, tu neišlaikei egzamino?
— Tai kad nežinau — instruktorius morge.

 

#0663 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Varliukas, kamuojamas didelės depresijos, skambina pranašautojai:
— Noriu sužinoti apie savo ateitį…
Pranašautoja, užsirašiusi varliuko gimimo datą ir jo kreditinės kortelės numerį, paporina:
— Tu susipažinsi su žavinga mergina, gražia ir labai malonia, kuri norės pažinti viską apie tavo vidų. Varliukas netveria džiaugsmu:
— O kur aš ją sutiksiu? Kada? Gal kito baliaus metu pelkėje?
— Tai įvyks kitų metų pirmąjį pusmetį, biologijos pamokoje…

 

#0662 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Naktis. Šalikelėje stovi mergina, „balsuoja“. Sustoja automobilis ir mergina įsėda į jį. Vairuotojas sako jai:
— Žinote, o aš esu maniakas: dabar jus išprievartausiu ir papjausiu. Mergina atsako:
— Nieko jums nepavyks! Aš įsiminiau mašinos numerį!

 

#0661 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Pagyvenusi pora guli lovoje.
Ji:
— O kadaise tu švelniai paglostydavai man rankutę prieš miegą…
Jis atsisukęs paima jos ranką ir švelniai suspaudžia jos delną.
Ji:
— O kadaise tu bučiuodavai man į kaktą prieš miegą…
Stenėdamas jis pasikelia ir pabučiuoja ją.
Ji:
— O kadaise kramsnodavai mano kaklą…
Jis, stenėdamas, atsikelia ir siekia įsispirti šlepetes.
Ji:
— Kur tu eini?
Jis:
— Dantų pasiimti…

 

#0659 Humoro procedūros

Juodasis humoras

Užvakar, 19.05 val. įvyko dviejų didžiausių mūsų miesto bankų turto susiliejimas: abiejų inkasatorinės mašinos susiplojo į blyną. Kur kieno pinigai — nesuprasi.